Botanisk Have

Botanisk Have er et levende museum med Danmarks største samling af levende planter. Haven huser også den eneste genbank for vilde planter samt et af verdens største herbarier, dvs. pressede og præserverede planter og svampe fra hele kloden.

Botanisk Have blev første gang anlagt af Christian d. 4. i 1600-tallet. Haven har i tidens løb haft fire forskellige adresser og dengang i 1600-tallet lå den ved det, der i dag hedder Krystalgade.

I 1871-1874 blev haven flyttet til dens nuværende adresse på Københavns voldterræn efter det tidligere fæstningsanlæg var blevet sløjfet. Landskabsgartneren H.A. Flindt udarbejdede planerne for havens romantiske anlæg. Det imponerende Palmehus har det berømte Crystal Palace som forbillede og blev opført med Carlsberg-brygger I.C. Jacobsen som en af drivkræfterne.

Botanisk Have er en del af Statens Naturhistoriske Museum, som hører under Københavns Universitet.

Aktuelt