Den anden Guldalder. J.L. Lund og det dansk-tyske kunstmiljø

25. september 2019 - 12. januar 2020

25. september 2019 – 12. januar 2020

Glemmebogen rummer mange kunstnere, og guldaldermaleren Johan Ludvig Lund (1777-1867) er en af dem. Men han fortjener bedre, for Lund spillede en vigtig rolle i det europæiske og danske kunstliv i første halvdel af 1800-tallet.

Han var en af de få kunstnere, der modtog offentlige bestillinger, og han malede derfor store billeder fra danmarkshistorien til Christiansborg og en lang række altertavler til små og store kirker i hele landet. Samtidig fungerede han som portræt- og landskabsmaler og havde et imponerende internationalt netværk, der inkluderede kunstnere, digtere og intellektuelle som Caspar David Friedrich, J.C. Dahl, de tyske nazarenere og familierne Brun, Schiller og Humboldt. Som professor på Kunstakademiet uddannede han sammen med C.W. Eckersberg den generation af danske kunstnere, vi kender som guldaldermalerne. Mens Eckersberg er kendt som ”dansk malerkunsts fader”, har få imidlertid hørt om Lund, selvom han spillede en lige så vigtig rolle i samtidens kulturliv som lærer og kunstner.

I efteråret 2019 vil Den Hirschsprungske Samling åbne glemmebogen med udstillingen Den anden Guldalder. J.L. Lund og det dansk-tyske kunstmiljø. Her vil museets gæster møde værker af Lund, af hans venner i Danmark og Tyskland og af hans studerende. Udstillingen viser alle facetter af Lunds virke fra store historiemalerier med motiver fra antikken til portrætter, altertavler og landskaber. Netop med landskabsmaleriet satte Lund sit måske vigtigste aftryk med sin undervisning af kunstnere som J.Th. Lundbye, Louis Gurlitt, Christian Morgenstern, Vilhelm Kyhn og P.C. Skovgaard. Udstillingen er dermed en anledning til at møde gamle kendinge og glemte mestre og minde os om, at kunstkanonen er omskiftelig og til evig forhandling.

I foråret 2020 vil udstillingen rejse videre til Ribe Kunstmuseum.

af Den Hirschsprungske Samling den 14.06.2019

Aktuelt