Portrættets mester

Rosenborgs vægge er prydet af utallige kongelige portrætter indsamlet gennem flere hundrede år. I anden halvdel af 1700-tallet ændrede portrætgenren karakter, og Jens Juel er et af Danmarks fremmeligste eksempler på den nye stil. Det blev nu moderne at lade den portrætterede indgå i virkelighedstro omgivelser og med et særligt blik for mennesket bag portrættet. Således blev Jens Juels portrætter også et udtryk for samfundsudviklingen, hvilket tydeligt ses i hans naturlige portrættering af børn – helt efter samtidens idealer.

Rosenborg er indehaver af flere portrætter fra Jens Juels hånd. Han var i slutningen af 1700-tallet blevet hofportrætmaler og portrætterede bl.a. kronprinsesse Marie og prinsesse Caroline i Frederiksberg Have. Kundekredsen dækkede også både adel og borgerskab, og hans popularitet skyldtes hans særlige evne til at skildre det enkelte menneske samt hans fine sans for kombinere det traditionelle og det moderne i sine portrætter.

Jens Juel udførte over 1000 og et udvalg af hans portrætter kan opleves i Christian 7.s sal. Læs mere om dem her.

af Rosenborg Slot den 23.10.2017

Aktuelt