Udstilling på vej: Sonja Ferlov Mancoba

9. februar – 5. maj 2019

Til februar præsenterer SMK den hidtil største udstilling med skulpturer, malerier, collager og tegninger af den dansk-franske kunstner Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984).

Med udstillingen trækker vi en af nyere tids mest betydningsfulde kunstnere i Danmark helt frem i lyset og fortæller historien om et menneske, som levede et liv helt sammenvævet med sin kunst.

…Kun i kraft af hinanden kan vi leve og ånde og ingen skaber alene…

Sonja Ferlov Mancoba havde en livslang interesse for ikke-vestlige kulturer. Her fandt hun en mere menneskelig kunst end i sin samtids vestlige kultur. En kunst, som hun så som et forbilledligt udtryk for den samhørighed mellem mennesker, hun selv kæmpede for.

Det globale udsyn og troen på et fællesskab på tværs af kulturer går som en rød tråd gennem Sonja Ferlovs kunst og liv. Og hun opfattede sin kunst som et værn imod en voksende materialisme og mangel på medmenneskelighed og solidaritet i det moderne samfund.

af SMK den 02.01.2019

Aktuelt